จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

----------
เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด-เขา - ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ

 

แนะนำเว็บไซด์ที่น่าสนใจ

  • เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ - ประวัติเมืองประจวบฯ ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล อำนาจหน้าที่ นโยบายในการบริหาร คณะผู้บริหารงาน โครงการในอนาคตอันใกล้ สรุปกิจกรรมที่ผ่านมา ประมวลภาพกิจกรรม รวมถึงข้อมูลการท่องเที่ยว ได้แก่ ที่พักโรงแรม ร้านอาหาร การเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยว
    http://www.prachuapcity.cjb.net/
  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - แหล่งรวบรวมข้อมูลมากมายภายในจังหวัด ทั้งประวัติ ข้อมูลทั่วไป หน่วยงาน และแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวมากมาย ที่พัก ข้อมูลการเดินทาง และสินค้าของจังหวัด
    http://www.prachuapkhirikhan.go.th/